Digitale leeromgeving

De e-learning module van Mentor precies zoveel digitale leeromgeving als je vandaag nodig hebt

Digitale leeromgeving

Met de EDUCATOR module biedt Mentor een adaptieve, e-learning omgeving. Hiermee kunnen cursussen en opleidingen worden aangeboden. Maar écht krachtig wordt het pas als Mentor EDUCATOR wordt gecombineerd met de overige onderdelen van Mentor. Dit maakt het dan mogelijk om:

  • binnen een cursus of lessenreeks moeiteloos te schakelen tussen online en fysieke bijeenkomsten; handig als het even niet mogelijk is fysieke bijeenkomsten te organiseren
  • binnen een cursus of lessenreeks moeiteloos te schakelen tussen en variëren met individuele digitale lessen en klassikale lessen; van het ene op het andere moment ‘flip-the-classroom’ (en net zo gemakkelijke weer terug ‘geflipt’)
  • bijeenkomsten te laten voorafgaan, navolgen of doorspekken met digitale content, op maat geserveerd aan de deelnemers van de bijeenkomst.

Met de EDUCATOR module biedt Mentor een adaptieve, e-learning omgeving. Hiermee kunnen cursussen en opleidingen worden aangeboden. Maar écht krachtig 

wordt het pas als Mentor EDUCATOR wordt gecombineerd met de overige onderdelen van Mentor. Dit maakt het dan mogelijk om:

  • binnen een cursus of lessenreeks moeiteloos te schakelen tussen online en fysieke bijeenkomsten; handig als het even niet mogelijk is fysieke bijeenkomsten te organiseren
  • binnen een cursus of lessenreeks moeiteloos te schakelen tussen en variëren met individuele digitale lessen en klassikale lessen; van het ene op het andere moment ‘flip-the-classroom’ (en net zo gemakkelijke weer t
    erug ‘geflipt’)
  • bijeenkomsten te laten voorafgaan, navolgen of doorspekken met digitale content, op maat geserveerd aan de deelnemers van de bijeenkomst.

pexels-julia-m-cameron-4144224-683x1024
Als zelfstandige e-learning omgeving


E-learning ‘with an adaptive twist’

Mentor biedt met de EDUCATOR module de functionaliteit om digitaal lesmateriaal samen te stellen, en aan te bieden aan gebruikers van Mentor. Dit lesmateriaal kan uit (een variatie van) tekst, beeld en video bestaan, al dan niet gecombineerd met verschillende vraagvormen. Van het lesmateriaal kunnen ‘adaptieve’ varianten worden gemaakt die naar gelang de ‘conditie’ van de gebruiker worden aangeboden, bijvoorbeeld afgestemd op de leeftijd, het leerniveau of andere eigenschappen van de gebruiker. Daarnaast voorziet EDUCATOR in de mogelijkheid om daar waar dat nodig is (dus afhankelijk van het gedrag en de voortgang van de gebruiker) interventies aan te bieden die een ‘zetje’ in de goede richting geven.   

Effectief leren

Mentor EDUCATOR maakt gebruik van principes uit de cognitieve psychologie die bewijzen dat competenties en vaardigheden effectiever worden opgedaan wanneer lesstof in kleine eenheden wordt aangeboden (micro-lessons) en regelmatig wordt herhaald (Ebbinghaus –spaced repetition), wanneer regelmatig in de praktijk deze kennis wordt geactiveerd (James –retrieval practice) en wanneer daarbij door houding en gedrag het vertrouwen in de juistheid van de toegepaste kennis wordt uitgedrukt (Bruno -confidence based learning).

pexels-shvets-production-7516347-scaled
Gemakkelijk wisselen tussen fysieke en online bijeenkomsten


Online classroom

Mentor EDUCATOR biedt aan Mentor gebruikers de faciliteiten voor online samenwerking van deelnemers / cursisten onderling en met de leider van de bijeenkomst (docent, coach). 

Dit is de omgeving waarin docent en cursisten ‘virtueel’ samenkomen en samenwerken. Audio en video faciliteiten, document- en schermdeling, gezamenlijk whiteboard, break-out rooms staan ter beschikking van cursisten(en) en docent.

Met een druk op de knop

Zeker op momenten waarin een fysieke bijeenkomst even niet mogelijk is, of wanneer een deel van de gebruikers niet op locatie aanwezig kan zijn, biedt deze omgeving precies de juiste faciliteiten om toch een interactieve groepsbijeenkomst te houden. Iedere in Mentor geplande bijeenkomst is met een druk op de knop te wijzigen van een fysieke bijeenkomst.

Omdat de groepen en groepsbijeenkomsten al in Mentor zijn gepland, neemt de leider van de bijeenkomst (de docent of coach) de in Mentor gecreëerde groepen, de deelnemers, eenvoudig mee in de ‘online-classroom’.

pexels-oladimeji-ajegbile-2574616-scaled
Digitale content in, voor en na bijeenkomsten


Digitaal als aanvulling

Naast het gebruik als een volledige e-learning omgeving, kan Mentor EDUCATOR bij uitstek worden gebruikt om kleine digitale e-learning modules in te passen in een lessenreeks, door klassikale lessen af te wisselen met individuele e-learning modules. 

Versterk het leereffect

Daarnaast kan Mentor EDUCATOR worden gebruikt om klassikale lessen vooraf te laten gaan door een kleine digitale e-learning module, of om kort na een klassikale les met een dergelijke korte e-learning module ervoor te zorgen dat het leereffect van de klassikale les wordt vergroot. Tenslotte kunnen klassikale lessen worden doorspekt met kleine e-learning modules en -opdrachten. Zo houdt de docent voortdurend zicht op de voortgang en prestaties van de cursisten.

Individueel maatwerk, in de groep

De kern van de e-learningmodules is, dat deze precies zijn afgestemd op het niveau en de voortgang van de cursist. In een groep van meerdere deelnemers zal dan ook iedere deelnemer een specifieke, op zijn leerproces afgestemde, e-learning of opdracht aangeboden krijgen.

Flip the classroom (and back again)

Het aardige aan de in Mentor EDUCATOR aangemaakte e-learning modules is, dat deze moeiteloos kunnen worden ingesteld als ‘individueel’ (zelfstudie) of ‘klassikaal’, in dit geval presenteert de docent de lesstof vanuit Mentor EDUCATOR aan de groep, terwijl de individuele opdrachten ‘op maat’ aan iedere cursist afzonderlijk worden gepresenteerd. Zo kan op ieder moment het lesmodel worden omgekeerd van frontaal onderwijs naar begeleidend en verdiepend onderwijs. ‘Flip the classroom’, op ieder moment dat dat gewenst is.