E-content realiseren

Onze e-learning consultants hebben ruime hands-on ervaring over hoe de beschikbare (en nieuwe) kennis op een eenvoudige en snelle manier gedigitaliseerd kan worden om vervolgens op persoonlijk niveau aan te bieden.

Wij helpen u graag om uw methode om te zetten tot een effectieve digitale ondersteuning van uw coachingswerk.

Samenhang aanbrengen

Er is veel kennis binnen iedere organisatie aanwezig. De uitdaging is om deze bestaande kennis om te zetten in effectieve e-modules. 

Professionals (opleiders / trainers / coaches) worden echter in toenemende mate geconfronteerd met een veelheid aan onsamenhangende digitale middelen, die niet op individueel niveau aansluiten bij de ontwikkelingscontext van mensen. De markt is eerlijk gezegd lange tijd overspoeld met e-learning toepassingen waarin dit ontbreekt.

Wij helpen u graag om samenhang aan te brengen in de aanwezig kennis en bestaande applicaties.

Adaptief

Via ons adaptief (coachings)platform helpen wij u om gepersonaliseerde (video)content samen te stellen waardoor de leerervaring van de individuele professional centraal komt te staan.

Voor de professional wordt 'on the fly' passende content geserveerd door rekening te houden met wie de gebruiker is (profiel), wat de gebruiker doet (acties) en wat er onderweg met de gebruiker gebeurt (context) .

Blijf 'Fit for duty"

De organisaties waarin we werken veranderen, vooral als gevolg van de digitalisering van onze samenleving, in een steeds hoger tempo. Digitalisering is doorgedrongen tot in iedere haarvat van onze samenleving. Dit heeft verregaande gevolgen voor de arbeidsmarkt en ons privé leven. 

Van medewerkers wordt verwacht dat ze voortdurend competent maar ook ‘fit for duty’ blijven om in deze veranderingen mee te kunnen gaan. Onze wereld verandert zo snel, dat nagenoeg een kwart van de leerlingen in het beroepsonderwijs nu wordt opgeleid voor banen die niet meer relevant zijn op het moment dat ze starten op de arbeidsmarkt en als consequentie leiden we tevens niet op voor de banen die straks wel relevant zijn.

Voortduren competent en ‘fit for duty’ blijven is daarmee meer dan een noodzaak; voor student, werkzoekende en werkende.