Achtergrond over Mentor

Bij de realisatie van het platform is specifiek rekening gehouden met de wensen en eisen die gesteld worden aan een ‘leven lang zelfontplooiing’ op zowel professioneel als persoonlijk vlak. Het platform is daarmee geschikt voor coaches, trainers, therapeuten, HRM professionals en docenten die individuen of groepen begeleiden bij het ontwikkelen van nieuwe of uitdiepen van bestaande competenties.

Mentor ondersteunt u bij:

Adapt
Op basis van statische, statistische en ‘realtime’ gegevens (feedback): Interventies / Personaliseren & contextualiseren leerervaring
Analyse

Actieve & passieve data verzameling / Stress management / Interventie trigger / Feedbackloops / Monitoring / Inzicht leerblokkades / Opbouw persoonlijk leerpad

Create

Cursus-ontwerp applicatie voor het maken van adaptieve leerpaden, waarin verschillende content-types kunnen worden opgenomen: Tekst / Graphics / Video / AR-VR / Interventies / Online-Offline / Toetsen & vragenlijsten / Nul metingen en eind metingen

Beeldopbouw, Biofeedback en Monitoring

Onze oplossing voorziet erin dat u snel en eenvoudig uw methode kunt digitaliseren zodat mensen het geleerde gaan toepassen in hun dagelijkse omstandigheden. Soms is vooraf oefenen nodig. U kunt dat onder begeleiding doen of de persoon kan dit zelfstandig oppakken. Als er wordt geoefend dan is feedback van groot belang. Onze, in de kern omgenomen, geïntegreerde Biofeedback en monitoringstools helpen daarbij.

Publish

Publiceren in centrale repository / Delen in en tussen ‘Mentor’ omgevingen / Koppelen cursussen aan specifieke momenten en locaties / trainers aan cursussen / cursisten aan cursussen / Communicatie tussen cursist en trainer

Deliver
Catalogus push & distributie content / Certificering & Accreditatie push / Single Sign On / Betaling en check-out / Kortingen model / Planning cursussen

Plug-in

Mentor is een plug-in (‘poweredbymentor’), die adaptieve e-learning faciliteiten toevoegt aan de digitale omgeving van onze klanten. De Mentor plug-in kan zowel als SaaS als ‘on-premise’ worden ingezet.

Mentor kan binnen bestaande web-omgevingen worden ingepast met als doel samenhang aan te brengen in de applicaties en kennis die al worden benut door organisaties.

Voor u

Het platform stelt u als coach instaat om (vooraf) een beeld te vormen van het leerproces van een individuele cursist en/ of groep. Dit beeld wordt opgebouwd door een weergave van leeractiviteiten te tonen.

Belangrijke meetpunten, de zogenaamde interactiepunten, wordt in Mentor door de coach van te voren aangemaakt.

Hiermee staat de dialoog tussen coach en professional centraal en niet het algoritme van Mentor.

Ontmoet Mentor

Hieronder ziet u enkele screenshots van de proefcursus "Karel de Kip" die is gemaakt door Scholingdichtbij. Op een leuke manier maakt u kennis met Mentor en een fractie van de mogelijkheden.

U kunt deze cursus gratis proberen en leert en passent hoe u een omelet maakt.

cursus 'Karel de Kip'

U ziet een fragment uit de cursus 'Karel de Kip'. Het betreft een video met animatie die de cursist extra informatie geeft. De cursus wordt gepresenteerd op de mobiele App voor cursiten van Mentor.

 

Cursusoverzichtspagina

U ziet een overzichtspagina van alle cursussen die worden aangeboden door onze partner DUOBUS gepresenteerd via de mobile App van Mentor voor cursisten

 

cursus 'Karel de Kip'

Op bovenstaande afbeelding wordt een multiple choice vraag weergegeven van de cursus 'Karel de Kip'