Componenten van Mentor

Mentor is opgezet om de gehele keten van module ontwerp tot aan het certificeren optimaal te ondersteunen en is een geïntegreerd platform voor de planner, docent, organisatie en cursist. Om dit mogelijk te maken zijn onderstaande componenten ontwikkeld binnen Mentor.

e-learning Applicatie
Ons gebruikersvriendelijk e-learning Applicatie stelt u in staat om conditionele (niveau en doelgroep afhankelijke) content aan te maken en deze direct aan te bieden aan uw cursisten. De door u samengestelde cursus kan via een centrale database aangeboden worden aan uw organisatie of organisaties die zijn aangesloten op uw platform om kennisdeling met u collega's te faciliteren. Een opleider kan gedeelde leermiddelen binnen een cursus aanpassen. Deze aanpassingen hebben geen effect op de originele versie.
APP's

Voor de verschillende gebruikersgroepen hebben wij separate Apps ontwikkeld. Standaard wordt een trainers App, gebruikers App, planners App en contentmanagers App meegeleverd bij het platform. U kunt gebruik maken maken van de standaard vormgeving. Natuurlijk kunt u de kleuren afstemmen op uw eigen huisstijl. Indien u wenst kunnen wij de presentatie van de App geheel op maat maken. Wij laten deze keus graag aan u.

Catalogus

We brengen samenhang in uw leervormen en in uw cursusaanbod. Via  een Api worden alle noodzakelijk gegevens van de cursus aangeboden binnen uw website. De afhandeling van iedere cursus aanvraag wordt verder oppakt door Mentor.  Natuurlijk is het ook mogelijk uw cursussen aan te bieden op de interne portals van andere organisaties en aan andere organisaties die werken met Mentor. Met 1 klik op de knop stelt u de cursus beschikbaar en kunnen anderen gebruik maken van uw aanbod.

Planning

Een leerroute die is samengesteld binnen Mentor kan online en blended aangeboden worden. Vanuit een overzichtelijk cursuslogistiek dashboard krijgt de planner binnen Mentor de mogelijkheid om een cursus in te plannen en leermiddelen/ docent/ locatie / tijdstip te koppelen met de correcte kortingsregels in een doelgroepgerichte, filterbare catalogus.

Sensor koppelingen

Mensen leren het meeste van directe feedback. Feedback van de opleider is essentieel. Ook de feedback vanuit de mens zelf is belangrijk. Vandaar dat u op Mentor verschillende sensoren kunt aansluiten zodat stress, focus en concentratie gemeten kunnen worden.

Inzicht

Inzicht in wat je zegt, doet en voelt zorgt voor effectief veranderen. Met configureerbare formulieren voor dataverrijking kunnen de gewenste inzichten passief verzameld worden door Mentor. De inzichten worden gedeeld met en tussen de professional & zijn opleider. Daarmee stelt Mentor de opleider centraal, bedient Mentor het individu op maat en faciliteert Mentor maximaal de dialoog tussen deze twee.

Plug-in

Mentor is een plug-in en stelt u in staat uw leermiddelen uit te breiden of meer mogelijkheden te geven. Standaard heeft Mentor een SAML koppeling met SurfConext en Auth open social identity provision. Indien u wenst kan Mentor ook standalone draaien. Het product is net zo flexibel als uw aanbod.

Overleg

Binnen MEntor zijn standaard moderne communicatietools opgenomen. Zo kan een opleider contact zoeken met een professional of een groep professionals via een videoverbinding of chat programma. Tijdens een video sessie kan de opleider via de App vragen stellen aan een groep of aan een individu in deze groep. De groep of het individu beantwoord de vraag zodat de opleider directe feedback kan opvragen. 

Online en Offline

Binnen MEntor  heeft u de mogelijkheid om uw materiaal Online, in een  Digitaal klaslokaal  en offline aan te bieden.  Het beste is om al deze mogelijkheden in samenhang in te zetten. Met andere woorden: de cursisten volgen onderdelen van de cursus online en andere onderdelen volgen ze op locatie met een trainer/ coach en andere cursisten.

Plug-in

Mentor is een plug-in (‘poweredbymentor’), die adaptieve e-learning faciliteiten toevoegt aan de digitale omgeving van onze klanten. De Mentor plug-in kan zowel als SaaS als ‘on-premise’ worden ingezet.

Mentor kan binnen bestaande web-omgevingen worden ingepast met als doel samenhang aan te brengen in de applicaties en kennis die al worden benut door organisaties.

Seamless Mentor
Bespaar 35% per inschrijving met Mentor
De componenten tezamen zorgen voor:
Doelgroepgerichte, filterbare catalogus integreerbaar in eigen website,
Eenvoudige aanmaak, planning en publicatie groepscursussen,
Aantrekkelijk design catalogus,
. Overzichtelijk dashboard voor cursuslogistiek,
‘zero touch’ inschrijving en verwerking,
Direct toegang tot de leermiddelen,
1 landingsplek,
Koppeling met SurfConext identity provision ,
Conditionele (niveau en doelgroep afhankelijke) beschikbaarheid cursussen,
Niveau-assessment module (‘zowel digitaal als via fysiek spreekuur’),
Clean orders, alleen ‘passende’ inschrijvingen, juiste tarieven,
Configureerbare formulieren voor dataverrijking,
Geen ‘over-intekening’ op groepen en cursus dagen,
Koppeling met oAuth open social identity provision,
Intelligente wachtlijst plaatsing,
Docent omgeving app met cursist- en groepscommunicatie, presentieregistratie, ‘grading’, certificaten, on-line groepslessen,
Student omgeving app met docent- en groepscommunicatie, voortgang, facturen, on-line individuele en groepscursussen,
Backoffice omgeving, planning, cursist- en groepmanagement, groepsfacturen, abonnementen, budgetten, terugbetalingen
aanbieding van cursussen in catalogi of websites van derden.