Effectief leren

Mentor maakt gebruik van principes uit de cognitieve psychologie die bewijzen dat competenties en vaardigheden effectiever worden opgedaan wanneer lesstof in kleine eenheden wordt aangeboden (micro-lessons) en regelmatig wordt herhaald (Ebbinghaus –spaced repetition), wanneer regelmatig in de praktijk deze kennis wordt geactiveerd (James –retrieval practice) en wanneer daarbij door houding en gedrag het vertrouwen in de juistheid van de toegepaste kennis wordt uitgedrukt (Bruno -confidence based learning).

Adaptiviteit

Mentor maakt gebruik van de actuele context van de gebruiker, door deze te ‘weten’ (persoonskenmerken, historisch opleidingspad) en door deze te meten (gedrag tijdens het leren, (bio)feedback op gedrag, houding en –fysieke- gesteldheid). Op basis van deze context serveert Mentor de dan, voor deze persoon, meest geschikte lesstof of oefening.

Beeldopbouw

Op basis van de waargenomen context wordt een beeld en inzicht opgebouwd waarmee de coach in gesprek kan gaan met zijn cursist of medewerker. Aan de hand hiervan wordt de meest geschikte volgende ontwikkelingsstap genomen.

Interventies

De waargenomen context wordt ook ingezet om, waar nodig, iemand in de ‘juiste stand’ te zetten om iets te kunnen leren. Dat kan zijn door spanning weg te nemen met een ontspanningsoefening, of door de concentratie te vergroten met een visualisatie oefening.

Eigenaarschap

in Mentor is het de cursist die het eigenaarschap heeft over al zijn gegevens, zijn persoonlijk ontwikkelingsplan. Het is de cursist die besluit aan wie en voor welk doel deze gegevens worden gebruikt. Het is de professional die eigenaar is van de in Mentor opgenomen leerpaden en educatieve content.

Grondstructuur

De grondstructuur binnen Mentor is gebaseerd op competentiegericht leren met daarbij de kracht van macro en micro learning. Hierdoor kan gerichter ingegaan worden op de persoonlijke kracht van ieder mens bij het verwerven van nieuwe competenties dan wel de competenties verder te verdiepen en geeft de trainer/ coach een krachtig nieuwe tool om de cursist persoonlijk en effectief te begeleiden tijdens zijn leerproces

Flip the room

Binnen Mentor zijn er diverse moderne communicatiemiddelen beschikbaar voor uw als coach om de interactie met iedere cursist aan te gaan en invulling te geven aan e-learning of de principes van flipping the classroom

ONLINE: de cursist volgt een cursus alleen online en doet op een prettige manier kennis op waarbij feedback op het leren wordt verzorgd via de vooraf, door de coach, ingestelde interactiepunten.

DIGITAAL KLASLOKAAL: de cursist volgt de cursus online en volgt de groepslessen via een ingebouwde online (video) faciliteit met diverse communicatiemogelijkheden.

FYSIEK KLASLOKAAL: meestal wordt deze variant blended ingezet. Met andere woorden: de cursisten volgen onderdelen van de cursus online en andere onderdelen volgen ze op locatie met een trainer/ coach en andere cursisten.

Kennisnet heeft een mooie infograph gemaakt over flipping the classroom.