BLIK OP WERK

Speciaal voor organisaties die cursussen verzorgen voor inburgeraars zijn de volgende faciliteiten beschikbaar:

Er zijn specifieke formulieren beschikbaar voor de intake van en assessments voor inburgeraars, volgens de vereisten van het ‘Blik op Werk’ keurmerk.

Aan cursisten kan in Mentor het gebruik van een DUO-lening als betaalvorm worden aangeboden. Voor de backoffice is een verificatiemogelijkheid voor de toereikendheid van deze lening beschikbaar.

Ten behoeve van de administratie en facturatie richting DUO kan een set van csv files worden gegenereerd die direct in de DUO portal kunnen worden ge-upload.

Op basis van de cursusinformatie en de gegevens uit de intake en assessments genereert Mentor automatisch een cursuscontract dat voldoet aan de eisen van het ‘Blik op Werk’ keurmerk.

LANGUAGE COURSES

Speciaal voor organisaties die taalonderwijs verzorgen zijn de volgende faciliteiten beschikbaar:

De assessments in Mentor zijn ingericht ten behoeve van taalonderwijs; adviezen, niveau’s en niveau overgangen zijn ingericht volgens CEFR niveau’s.

Cursussen kunnen als ‘voorwaardelijk’ worden ingesteld voor een andere geadviseerde cursus. Zo kan worden ingesteld dat bijvoorbeeld eerst een conversatietraining moet worden gevolgd voordat aan een hoger CEFR niveau mag worden begonnen.

De administratie van de resultaten van de cursisten is specifiek voor taalonderwijs ingericht; ook hier kunnen weer (de overgang naar) CEFR niveaus als advies worden meegegeven.

In de contentmanagementmodules kunnen de CEFR niveaus aan de cursussen worden verbonden (ingangs- en uitgangsniveau), kunnen vereiste of gewenste adviesniveaus als voorwaarde voor het kunnen volgen van de cursus worden ingesteld en kunnen mogelijke vervolgadviezen bij afronding van de cursus worden ‘voorgesorteerd’ voor de docent.

EDUCATION

Speciaal voor organisaties in het onderwijs is er een koppeling met SURFConext beschikbaar in Mentor. Met deze koppeling kunnen studenten en medewerkers van alle onderwijs (gerelateerde) organisaties zich met hun eigen instellings inloggegevens aanmelden in uw Mentor omgeving. Daarmee is gegarandeerd dat de gebruikers ook daadwerkelijk tot deze organisaties behoren. U kunt dan ook in uw aanbod rekening houden met deze groepen van gebruikers van verschillende instellingen en daarvoor bijvoorbeeld specifieke cursussen op richten, prijsstelling variëren voor de verschillende groepen en verschillende budget- en betaalfaciliteiten voor deze groepen beschikbaar stellen.

LANGUAGE CENTERS

Speciaal voor (universitaire) Talencentra is een aantal van de ‘specific solutions’ gebundeld. Voor de Talencentra zijn bovenop de basismodules van Mentor de volgende ‘specific modules’ in samenhang gebundeld:

• Education
• Language Courses
• Blik op Werk


Het Talencentrum van de Rijksuniversiteit Groningen werkt sinds 2020 met Mentor in deze vorm.