Mentor?


Mentor is opgezet om alle stappen rondom cursusmanagement optimaal te ondersteunen en is een geïntegreerd platform voor de planner, docent, administratie en cursist.

Naast het automatiseren van de administratieve processen rondom het flexibiliseren van het onderwijs is Mentor tevens een adaptief e-learning applicatie met een doelgroepgerichte, filterbare catalogus integreerbaar in uw eigen digitale omgeving en rijk uitgerust met toepassingen voor fysiek en online onderwijs.

Met Mentor kunt u bouwen aan gepersonaliseerde veranderings- en opleidingstrajecten. In tegenstelling tot bestaande systemen die gesloten, lineair en ‘schermgericht’ zijn, stelt Mentor de interactie tussen docent en professional centraal.

In een persoonlijk gesprek bepalen wij samen op welke wijze Mentor u kan ondersteunen bij uw wensen en eisen rondom studentinschrijving, budgetverrekening, transactieverwerking, e-learning en een verdere automatisering van de administratieve verwerking rondom de flexibilisering van uw onderwijsaanbod.

Maak een vrijblijvende afspraak voor een demo zodat u kunt ervaren wat Mentor voor uw organisatie kan beteken.

Onze beloftes

‘FIRST TIME RIGHT’: Mentor biedt de cursist altijd het meest passende aanbod, zowel inhoudelijk tijdens het leren als voorafgaand bij de aanschaf

‘ZERO TOUCH PROCESSING’: Mentor biedt de organisatie inschrijvingen die vlekkeloos en zonder handmatige handelingen worden verwerkt terwijl alle overige handelingen rond de voorbereiding, afhandeling en (financiële) rapportage van het cursusaanbod volledig geautomatiseerd worden ondersteund en verwerkt

‘ONE LANDINGSPAGE’: Mentor biedt de docent 1 integrale omgeving waarin cursisten, groepen, assessments, lessen, lesmateriaal en cursusadministratie in samenhang op een plek beschikbaar zijn.

Abonnementsvormen


Mentor rekent af op basis van een succesvolle inschrijving.

Een succesvolle inschrijving voor Mentor is betaling tegen correcte prijs per cursus en uit correcte ‘portemonnee’, gefactureerd, ingeschreven, bevestigd (via mail), ingedeeld in groep die past bij niveau cursist, beschikbaar en zichtbaar voor backoffice en docent, doorgezet naar financiële backend systemen, niet onnodig aangeraakt door de backoffice, de docent/ cursist beschikking heeft over een eigen omgeving en de content flexibel per cursist verzonden kan worden.

Mentor kent 3 abonnementsvormen die u per jaar afsluit en per maand afrekent op basis van de daadwerkelijke succesvolle inschrijvingen:

Start
Per succesvolle inschrijving/ onbeperkt gebruik Mentor.
14 euro
Bundel 1 tot 999 succesvolle inschrijvingen per jaar
Maak een afspraak
Optimaal
Per succesvolle inschrijving/ onbeperkt gebruik Mentor.
12 euro
Bundel 1000 tot 5000 succesvolle inschrijvingen per jaar
Maak een afspraak
Exclusief
Per succesvolle inschrijving/ onbeperkt gebruik Mentor.
? Euro
Bundel 5001 en meer succesvolle inschrijvingen per jaar
Maak een afspraak

Wat bieden wij?

Wij ontzorgen u voor een vast bedrag per geslaagde en verwerkte inschrijving door het aanbieden van uw cursussen te vereenvoudigen, de inschrijvingen van uw cursisten af te handelen, de betaling door uw cursisten te verwerken, een persoonlijke leeromgeving voor uw cursisten en docenten aan te bieden, een standaard koppeling met Surfnet (of een ThirdParty) en door u de mogelijkheid te bieden om online leercontent eenvoudig samen te stellen.

Mentor is een Software as a Service waardoor u gegarandeerd bent van de beschikbaarheid van de functionaliteit. Mentor monitort actief op storingen, installeert automatisch de noodzakelijke security updates en de overige updates/ upgrades zodat Mentor u kan blijven ondersteunen bij de geautomatiseerde administratieve verwerking van uw inschrijvingen.

Kortom: U zorgt voor de inhoud, Mentor zorgt voor de juiste, flexibele en veilige afhandeling van de bijpassende administratieve processen.

EEN CASE:


VERWERKING CURSUS-INSCHRIJVINGEN BIJ UNIVERSITAIR TALENCENTRUM VERLOOPT RAZENDSNEL EN MOEITELOOS

In de afgelopen inschrijfrondes voor de cursussen van een universitair Talencentrum werden in een tijdsbestek van slechts enkele minuten grote aantallen inschrijvingen volledig automatisch verwerkt. Het talencentrum maakt gebruik van de specifieke oplossing ‘Language centers’ van Mentor.

Sinds het afgelopen jaar maakt dit Talencentrum gebruik van het cursusplatform ‘Mentor’. Met Mentor wordt beoogd om het inschrijven voor de cursisten gemakkelijk en overzichtelijk te maken terwijl de administratieve handelingen rond de inschrijvingen tot een minimum worden beperkt.

Na een eerste periode van afstemmen en inregelen draait Mentor nu op volle kracht voor het Talencentrum. Zelfs in omstandigheden waarbij grote aantallen cursisten tegelijkertijd willen inschrijven, wordt iedere inschrijving binnen een paar minuten volledig afgerond.

Met Mentor worden de cursussen in een overzichtelijke catalogus aan de cursisten aangeboden. Kenmerkend is dat de catalogus voor iedere cursist op maat wordt samengesteld, onder andere op basis van de doelgroep waartoe de cursist behoort, vereist CEFR niveau voor de cursus en het huidige (in Mentor vastgelegde) CEFR niveau van de cursist en moedertaal van de cursist. Zo wordt de cursist naar een ‘passende’ inschrijving geleid.

Ook de financiële en administratieve afhandeling wordt door Mentor volledig automatisch afgehandeld. Als de cursist in aanmerking komt voor vergoeding van de cursus door faculteit, instelling, werkgever of subsidieregeling, dan wordt deze vergoeding automatisch toegepast. Een eventueel resterende persoonlijke betaling met ideal of creditcard wordt snel en eenvoudig afgehandeld. Speciaal voor inburgeraars wordt het inschrijf- en betaalproces geheel volgens de vereisten van DUO en het ‘Blik op werk’ keurmerk afgehandeld. Uiteraard ook volledig automatisch.

Binnen het tijdsbestek van enkele minuten wordt de inschrijving in een van de cursusgroepen aan de cursist bevestigd, ook de docent van deze groep heeft dan direct ‘zicht’ op de samenstelling van de groep en kan ‘aan de slag’.

Uiteraard verandert er na inschrijving nog wel eens wat; een cursist kan toch niet meedoen, of wil graag in een andere groep deelnemen. Met Mentor zijn annuleringen en verplaatsingen met een druk op de knop zo uitgevoerd.

Achterliggend verzorgt Mentor de doorbelasting van inschrijvingen die ten laste van een budget, subsidie of ‘op rekening’ zijn gedaan. De facturen en doorbelastingen worden automatisch samengesteld en, desgewenst automatisch, verzonden. De boekhouding wordt daarnaast automatisch voorzien van de juiste boekingen, zodat ook daar geen handmatige acties meer nodig zijn.