CEFR taalonderwijs

CEFR taalonderwijs met Mentor

Taalonderwijs is een cruciaal onderdeel van persoonlijke ontwikkeling en professioneel succes. Bij Mentor begrijpen we dit belang en hebben we onze software aangepast om te voldoen aan de specifieke behoeften van taalonderwijsinstellingen. Ontdek hoe Mentor u kan helpen om uw taalonderwijs naar een hoger niveau te tillen:

  1. CEFR-Niveaus voor Taalvaardigheid: Onze assessments zijn specifiek ontworpen om de taalvaardigheid van studenten te meten volgens de Common European Framework of Reference for Languages (CEFR) niveaus. Dit zorgt voor gestandaardiseerde beoordelingen en duidelijke taalvaardigheidsniveaus.

  2. Voorwaardelijke Cursussen: Stel voorwaardelijke cursussen in om een gestructureerd taaltraject te creëren. Bijvoorbeeld, vereis dat studenten eerst een conversatietraining volgen voordat ze kunnen beginnen met een hoger CEFR-niveau. Dit helpt studenten om stapsgewijs hun taalvaardigheid te verbeteren.

  3. Resultatenadministratie op Maat: Mentor biedt een specifieke resultatenadministratie voor taalonderwijs, waarbij CEFR-niveaus als advies kunnen worden vastgelegd. Dit maakt het eenvoudig om de voortgang van studenten te volgen en hen passend advies te geven voor verdere verbetering.

  4. Contentmanagement voor Taalcurricula: Onze contentmanagementmodules stellen u in staat om CEFR-niveaus te koppelen aan cursussen, zowel als instap- als uitstapniveaus. Hiermee kunt u vereiste of gewenste adviesniveaus instellen als voorwaarden voor cursusdeelname. Daarnaast kunnen mogelijke vervolgadviezen bij cursusafronding worden geoptimaliseerd voor docenten.

Bij Mentor streven we ernaar om taalonderwijsinstellingen te ondersteunen bij het bieden van hoogwaardig en gestructureerd taalonderwijs. Verbeter uw taalonderwijs met Mentor en bereid uw studenten voor op succes in een meertalige wereld. Ontdek vandaag nog hoe Mentor uw taalonderwijsprogramma kan verrijken.

Share this post:
LinkedIn
Facebook
WhatsApp
Twitter