Wanneer vraag en aanbod precies moeten matchen

De meeste inschrijfsystemen kunnen prima omgaan met de situatie waarin gebruikers zich altijd kunnen inschrijven voor alles wat een aanbieder aanbiedt. Het wordt lastiger wanneer niet iedereen zich overal voor mag inschrijven, wanneer er aan deelname aan een evenement voorwaarden zijn verbonden en de inschrijver aan die voorwaarden moet voldoen. 

“WAT NU, ALS NIET IEDEREEN ZICH OVERAL VOOR MAG INSCHRIJVEN?”

Altijd de juiste keuze, altijd voor het juiste tarief

Met AUDIENCE, PROFILE & MATCH biedt Mentor een krachtig instrument om:

 • aan iedere individuele gebruiker een op maat samengestelde catalogus aan te bieden
 • de samenstelling van iedere individuele catalogus afhankelijk te stellen van persoonlijke eigenschappen van de gebruiker en de doelgroep waartoe de gebruiker behoort
 • vereiste eigenschappen bij ieder catalogusitem in te stellen
 • de prijsstelling van ieder catalogusitem te laten variëren per doelgroep
 • doelgroepen logisch, op basis van kenmerken -bijvoorbeeld uit onderliggende administraties-, te definiëren
 • doelgroepen geforceerd (op basis van lijsten gebruikers) samen te stellen
 • gebruikersprofielen op basis van gebruikshistorie en assessments (automatisch) aan te passen
 • matching direct en automatisch toe te passen elke keer dat een gebruiker inlogt in Mentor
 • in combinatie met GRANT & ARRANGEMENTS de toegang tot specifieke catalogusitems alleen te verstrekken als de betreffende gebruiker hiervoor aanspraak maakt op een indirecte betaalvorm, zoals een budget of subsidie.

Het resultaat van deze module is dat een gebruiker altijd een correcte inschrijving doet, tegen de voor die gebruiker geldende condities. Inschrijvingen hoeven daardoor niet gecontroleerd te worden maar kunnen volledig automatisch worden afgehandeld. Dat betekent dat:

 • dit de aanbieder veel tijdwinst oplevert en daarmee kosten bespaart
 • de gebruiker direct is ingeschreven, zodat die weet waar die aan toe is en er altijd een correct beeld is van het aantal gelukte inschrijvingen