Wanneer complexe betaalvormen moeten worden toegepast

Het komt vaak voor dat de ‘inschrijver’ uiteindelijk niet (geheel) zelf betaalt voor de dienst waarvoor wordt ingeschreven. Vaak kan er dan gebruik worden gemaakt van een aankoop ‘op rekening’ of ‘interne betaling’, kan de inschrijver gebruik maken van een specifiek budget (van de werkgever, van de afdeling) of kan er gebruik worden gemaakt van een (overheids)subsidie.

“WAT NU, ALS INSCHRIJVERS NIET ZELF BETALEN?”

Indirect (laten) betalen: subsidies, budgetten en fondsen

Mentor maakt het met GRANT & ARRANGEMENTS mogelijk deze indirecte betaalvormen toe te passen in het inschrijfproces. Deze module maakt het mogelijk:

 • gebruikers op basis van de doelgroep waartoe zij behoren en/of specifieke eigenschappen toegang te geven tot een dergelijke indirecte betaalvorm
 • ‘op rekening’ varianten aan te bieden die voor diegenen die daar toegang toe hebben toestaat dat iedere aankoop / besteding uit de catalogus wordt doorbelast aan de betreffende rekeninghouder (een organisatie, afdeling, of weldoener anderszins).
 • budgetten in te richten waarbij voor ieder budget wordt ingericht:
  • de totale som die het budget mag vergoeden
  • het totaal aantal aanspraken dat op het budget mag worden gedaan
  • wie daar gebruik van mag maken (op basis van doelgroepen en eigenschappen)
  • wat het budget vergoedt (welke items uit de catalogus)
  • hoe vaak het budget een vergoeding aan 1 persoon mag doen
  • tot welk bedrag het budget vergoedt, per keer en in totaal, aan 1 persoon
  • hoe vaak het budget een specifiek catalogusitem mag vergoeden aan 1 persoon
  • hoe vaak alle budgetten tezamen voor een verzameling van catalogusitems mogen vergoeden aan 1 persoon
  • hoe vaak het budget uit een set van catalogusitems mag vergoeden aan 1 persoon
 • de administratieve afhandeling en betaling door de budgethouder voor de bestedingen in het budget de volledig automatisch af te handelen
 • de betaling voor de bestedingen in de budgetten zowel prepaid (eerst betalen, dan besteden) als postpaid (eerst besteden, dan betalen) te kunnen instellen
 • verschillende budgetten in ‘rangorde’ toe te passen (verschillende budgetten vergoeden tezamen het aankoopbedrag)
 • een eventueel door de gebruiker zelf te betalen restantbedrag aan te bieden aan de PURCHASE, BILLING & JOURNAL module, zodat het individueel betaalproces wordt gestart.

De GRANT & ARRANGEMENTS module wordt altijd toegepast in samenhang met de modules PURCHASE, BILLING & JOURNAL en AUDIENCE, PROFILE & MATCH.